International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 1  Alan: Tarih

Yasemin Beyazıt
Hurufat Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri
 
Bu makalenin ana amacı, hurûfât defterlerinin şehir tarihi araştırmalarındaki yerini ortaya koyabilmektir. Öncellikle hurûfât defterlerinin kökeni üzerinde durulmuş, bu defterlerin aslında kadıaskerlik kaleminde üretilen cihet ruznâmçelerinin bir devamı olduğu tespit edilmiş ve hurûfât defterlerinin üretim süreci, içeriği irdelenmiştir. Akabinde ise hurûfât defterlerinin üzerinden şehir tarihi yazımı yapılırken nasıl bilgi üretebileceği konusu araştırılmıştır. Defterlerin, vakıflar, vakıf kurumları, vakıf görevlileri, kaza yerleşim bölgeleri, idari yapı ve kent ile kırsalın mekânsal yapısının ortaya konulması noktasındaki yeterlik ve sınırlılıkları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cihet, Cihât, Ruznâmçe, Hurûfât, Şehir Tarihi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_676

The Importance of Hurufat Defters in the Studies of Urban History
 
The main aim of this article is to reveal the place of the hurûfât defters, charity registers, within city history. The article initially examines the origins of these defters and concludes that they were in fact the sequel of cihet ruznâmçes, books kept in the office of the kadiasker, military judge. Furthermore, the article covers the contents the hurûfât defters and the process by which they came about. The article also discusses the sufficiency and limitations of these hurûfât defters when undertaking research on the charities, charity officials, as well as the residences of urban and rural areas.

Keywords: Cihet, Cihât (pl. of Cihet), Ruznâmçe, Hurûfât, City History

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_676

Tam MetinDetay