International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 1  Alan: Tarih

Ayşe Yarar
Latin Amerika’da İspanyol Sömürgeciliği ve Simon Bolivar’ın Bağımsızlık Mücadelesi
 
Bu makale yerel düzeyde başlayan Güney Amerika bağımsızlık hareketlerinin Simon Bolivar’in önderliğinde ulusal kurtuluş mücadelesine dönüşümü ele almaktadır. 1808 yılında Fransa’nın İspanya’yı işgal etmesinin ardından İspanya 16. yüzyılda kurduğu Amerika sömürgelerini birer birer kaybetmeye başladı. Fransız işgali sonucu İspanya kralının hakimiyetini geçici olarak yitirmesi ile İspanya’nın Amerika sömürgeleri ile olan bağları zayıflamış ve bunu fırsat bilen Güney Amerika halkları da 19. yüzyılın ilk çeyreğinde yerel bağımsızlık hareketlerini başlatmışlardı.

Anahtar Kelimeler: İspanyol Sömürgeciliği, Venezüella, Amerika, Encomiendo, Simon Bolivar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_621

Spanish Colonialism in Latin America and Simon Bolivar's Struggle for Independence
 
This article examines the transformation of South American independence movements under the leadership of Simon Bolivar from a local movement to a national independence movement. After the French invasion of Spain in 1808, Spain one after the other lost its American colonies that were established in the 16th century. Once the Spanish king temporarily lost his throne during the French invasion, Spain’s ties with its American colonies were weakened. South American nations took this opportunity to launch their independence movements in the first quarter of the 19th century.

Keywords: Spanish Colonization, Venezuela, America, Encomiendo, Simon Bolivar

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_621

Tam MetinDetay