International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2013 Cilt: 5  Sayı: 2  Alan: Tarih

Bekir Koçlar
Türk Milliyetçiliği Düşüncesini Tanımlama ve Temellendirme Çalışmalarına Bir Örnek: Ergenekon Dergisi
 
Ergenekon Dergisi, 1938’de faşizmin itibarının yüksek olduğu bir dönemde yayımlanmaya başlamış ve dönemin şartları içinde Türkiye’de ırkçılığa dayanan bir milliyetçilik algısı oluşturmaya çalışmıştır. Derginin yayımlandığı süreçte öne çıkan en önemli özelliği, derginin 4 sayılık çok kısa ömre sahip olmasına neden olan faşizm karşıtı eleştirileridir. Ağırlıklı olarak Reha Oğuz Türkkan’ın yazılarının yer aldığı dergide, Ziya Gökalp gibi diğer milliyetçi yazarların yazılarından alıntılara ve tercümelere de yer verilmiştir. Böylece bir milliyetçilik algısı geliştirilmeye ve temellendirilmeye çalışmıştır. Türk Ocakları’nın kapandığı, hiçbir Türkçü derginin çıkmadığı ve Türkçülük düşüncesinin tamamen muhalif konumuna düştüğü bir dönemde çıkan dergi, milliyetçiliği ırkçılıkla temellendirmektedir. Buna göre Türk milletini yaşamakta olduğu çöküşten ırkçılık kurtulabilecektir. Emperyalizme ancak onunla direnmek mümkündür. Ancak, faşizmle ilgili yazılar, derginin 4. sayısından sonra kapanmasına neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ergenekon, Reha Oğuz Türkkan, faşizm, komünizm, ırkçılık, milliyetçilik

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_743

An Example to Define and Systemize Turkish Nationalist Thought: Ergenekon
 
This article examines a short-lived nationalist journal, Ergenekon, and the causes of its premature termination. First published in 1938 at the zenith of European fascism, Ergenekon aimed to combine Turkish nationalism with racism. Despite its warm approach to racism, the journal directed harsh criticisms toward fascism. This article argues that the anti-fascist articles in the journal were the primary cause of its closure by the government after only 4 issues. The journal mostly published the articles of Reha Oğuz Türkkan along with translated works and the articles of other nationalist writers such as Ziya Gökalp. Because Ergenekon started its publication after the Turkish Hearths Association and its publication arm Türk Yurdu were closed down in 1931, it aimed to make its racist nationalism understanding the dominant nationalism in Turkey. According to the journal, racism would save Turkish people from the downfall they were currently in, and it was the only way to stand up to imperialism.

Keywords: Turkey, Ergenekon, Reha Oğuz Türkkan, fascism, communism, racism, nationalism

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_743

Tam MetinDetay