International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Yıl:2012 Cilt: 4  Sayı: 4  Alan: Tarih

Neslihan Altuncuoğlu
Uluslarası Antlaşmalar Işığında Ege Adaları Sorunu
 
Bu makalede Ege adaları meselesi, İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türk- İtalyan ve Alman İlişkileri çerçevesinde analiz edilmektir. Ege adaları sorunu, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren sıkça tartışılan bölgesel sorunlardan biridir. 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile kısa vadeli bir çözüme kavuşan Ege adaları sorunu İtalya ve Almanya tarafından kendi çıkarları doğrultusunda tekrar gündeme getirilmiştir. Ege adalarının stratejik önemi nedeniyle II. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarından itibaren özellikle İtalya ve Almanya sorunu uluslararası boyuta taşımıştır.

Anahtar Kelimeler: Ege Adaları, Türkiye, Yunanistan, Almanya, İtalya

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_669

The Aegean Islands Issue under the Light of International Treaties
 
This article examines the Aegean Island Issue within the scope of Turkish-Italian and German Relations during World War II. The Aegean Islands Issue has been one of the most commonly discussed regional problems since the first quarter of the 20th century. Although the Treaty of Lausanne (1923) introduced a short-term solution to the Aegean Islands Issue Italy and Germany reopened the issue for their own national interests. Because of the strategic significance of the Aegean islands, at the beginning of World War II Italy and Germany turned the issue into an international problem.

Keywords: Aegean Islands, Turkey, Greece, Germany, Italy

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_669

Tam MetinDetay