International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4668 (Print)

Editörler

Osman KÖSE 

Tamer BALCI

İbrahim SERBESTOĞLU

 

Ankara, Aralık-2016Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler | Editörden |

Yıl : 2016   Cilt : 8  Sayı : 4
Yaşar Baytal
1- Çanakkale Cephesinde Günlük Hayat

DOI Number: 10.9737/hist.2017.503
  Özet   Tam Metin
Feridun Bilgin
2- Hıristiyan Fedâiler: Dokuzuncu yüzyıl Endülüs İslâm Toplumunda Bir Muhâlif Hareket

DOI Number: 10.9737/hist.2017.504
  Özet   Tam Metin
Mehmet Çetin, Recep Kök
3- Kırım Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti ile Müttefik Devletler Arasındaki Silah Ticareti (1854-1856)

DOI Number: 10.9737/hist.2017.505
  Özet   Tam Metin
Mehmet Demiryürek
4- XIX. Yüzyıl Başlarında Kıbrıs’ta Bir Naib: Lefkoşa Naibi Ebubekir Necib Efendi

DOI Number: 10.9737/hist.2017.506
  Özet   Tam Metin
Mehtap Dinçer
5- Paleolitik’ten Demir Çağı’na Eskiçağ’da Tüketim

DOI Number: 10.9737/hist.2017.507
  Özet   Tam Metin
Recep Murat Geçikli
6- 1931 Kudüs-İslam Kongresi ve Türkiye’nin Kongreye Yaklaşımı

DOI Number: 10.9737/hist.2017.508
  Özet   Tam Metin
Ayşegül Kuş
7- Seyyah Henry Fanshawe’in Gözlemleri Doğrultusunda Amerikan Board’un Harput’taki Faaliyetleri: Fırat Koleji

DOI Number: 10.9737/hist.2017.509
  Özet   Tam Metin