International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Baş Editörler

Osman KÖSE 

Yakup YILMAZ

 

Samsun, Ekim-2021Editörden | Kapak | Jenerik |

Yıl : 2021   Cilt : 13  Sayı : 5
Ali Açıkel
1- III. AHMED DÖNEMİNDE OSMANLI-İRAN SEFERLERİNE SİVAS EYALETİNİN KATKILARI

10.9737/hist.2021.1040
  Özet   Tam Metin
Sabiha Altındeğer
2- 17. YÜZYILDA TRABZON’DA HUKUKİ ARABULUCULUK VE UZLAŞMA: Es-sulhu Seyyidü'l-Ahkâm (Sulh En İyi Hükümdür)

10.9737/hist.2021.1041
  Özet   Tam Metin
Yakup Arzu
3- NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE FATSA KAZASI’NDA GAYRİMÜSLİM NÜFUS (1834-1845)

10.9737/hist.2021.1042
  Özet   Tam Metin
Burak Aslanmirza
4- HISTORICAL JOURNEY OF THE TERM OF UNIONISM: THE COMMITTEE OF UNION AND PROGRESS IN THE TRIANGLE OF PERCEPTION, PRECONCEPTION AND METHOD

10.9737/hist.2021.1043
  Özet   Tam Metin
Emre Feyzi Çolakoğlu
5- TARİHYAZIMINDA ANILARIN ROLÜ VE ÖNEMİ: SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİ ÜZERİNE GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME

10.9737/hist.2021.1044
  Özet   Tam Metin
Hasan Daşdemir
6- LOBİCİLİK FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE AMERİKA TÜRK ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ’NİN KURULUŞU VE İLK FAALİYETLERİ

10.9737/hist.2021.1045
  Özet   Tam Metin
Sadık Erdaş
7- PEYAMİ SAFA’NIN KALEMİNDEN MİLLÎ MÜCADELE ÖNCÜLERİNİN BİYOGRAFİLERİ VE KİŞİLİK ANALİZLERİ

10.9737/hist.2021.1046
  Özet   Tam Metin
Mehmet Evsile
8- KÂZIM KARABEKİR’İN BİRİNCİ, ALTINCI VE YEDİNCİ DÖNEM TBMM’DEKİ FAALİYETLERİ

10.9737/hist.2021.1047
  Özet   Tam Metin
Nedim İpek
9- OSMANLI’DA TOPLUMSAL KİMLİĞİN KORUNMASI: MAÇKA ÖRNEĞİ

10.9737/hist.2021.1048
  Özet   Tam Metin
Selim Parlaz
10- OSMANLILARIN SALGIN HASTALIKLAR TARİHİNE BİR KATKI: CENEVİZ TEMSİLCİLERİNİN GÖZÜYLE VEBA SALGINLARI (1666-1678)

10.9737/hist.2021.1049
  Özet   Tam Metin
Mustafa Salep
11- TÜRK OCAKLARI İKİNCİ KURULTAYI’NIN CUMHURİYET DÖNEMİ MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞINA ETKİLERİ

10.9737/hist.2021.1050
  Özet   Tam Metin
Yelda Tutar Serter
12- BİR MİLLİ AHLAK İLKESİ: YERLİ MALI KULLANIMI VE YERLİ MALI SERGİLERİ(1929-1936)

10.9737/hist.2021.1051
  Özet   Tam Metin
Alaeddin Tekin
13- BİR OSMANLI AJANI MI YOKSA BİR DÜZENBAZ MI? DR. MİRALAY ABDULLAH YUSUF’UN HİNDİSTAN, SRİ LANKA, SİNGAPUR VE ENDONEZYA’DAKİ FAALİYETLERİ

10.9737/hist.2021.1052
  Özet   Tam Metin
Ozan Tuna
14- THE IMPORTANCE OF GENOA PORT IN THE COMPETİTİON BETWEEN THE ITALIAN AND FRENCH NAVY IN THE MEDITERRANEAN BEFORE THE FİRST WORLD WAR ACCORDİNG TO CONSULATE REPORTS

10.9737/hist.2021.1053
  Özet   Tam Metin
Mehmet Güneş
15- 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE FRENGİ İLE MÜCADELEDE ETKİLİ BİR YÖNTEM: SEYYAR TABİPLİK

10.9737/hist.2021.1054
  Özet   Tam Metin
Yusuf Kesgin - Okan Güven
16- ATTIĞINI VURAN OSMANLI: SPOR-ASKERİYE VE GÖSTERİ ÜÇGENİNDE NİŞANCILAR (1703-1730)

10.9737/hist.2021.1055
  Özet   Tam Metin