International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 4688 (Print)

Baş Editörler

Osman KÖSE 

Yakup YILMAZ

 

Samsun, Ağustos-2021Kapak | Jenerik | Editörden |

Yıl : 2021   Cilt : 13  Sayı : 4
Özge Aslanmirza
1- THE KNOWLEDGE PRODUCTION FROM ANKARA TO INEBOLU: SOCIO-ECONOMIC, ANTHROPOLOGICAL AND POLITICAL OBSERVATIONS OVER THE BRITISH AGENT’S TRAVEL IN 1905

10.9737/hist.2021.1025
  Özet   Tam Metin
Salih Çeçen, L. Gürkan Gökçek, Koray Toptaş
2- 1949 YILI (Kt. b/k) KÜLTEPE KAZISINDAN ASURLU TÜCCARLARA AİT BİR GRUP TABLET

10.9737/hist.2021.1026
  Özet   Tam Metin
Canan Çetinkaya
3- ŞER’İYE SİCİLLERİNE GÖRE 17. YÜZYILDA ANKARA’DA KİLİSELER VE MANASTIRLAR

10.9737/hist.2021.1027
  Özet   Tam Metin
Füsun Çoban Döşkaya
4- AMERİKAN BOARD’UN KILAVUZ VE EL KİTAPLARININ ANALİZİ

10.9737/hist.2021.1028
  Özet   Tam Metin
Erkan Dağlı
5- CUMHURİYET TARİHİNİN İLK KADIN ORTODONTİSTİ: AYŞE MAYDA

10.9737/hist.2021.1029
  Özet   Tam Metin
Nejla Doğan
6- THE PHENOMENON OF AYANLIK AND THE DYNAMICS INTHE FORMATION PROCESS: THE CASE OF KAYSERI SANJAK

10.9737/hist.2021.1030
  Özet   Tam Metin
Yasin Döner
7- XVIII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA TORTUM KAZASI

10.9737/hist.2021.1031
  Özet   Tam Metin
Nilgun Elâm
8- BİZANS-OSMANLI İLİŞKİLERİNDE SÖZDE BARIŞ DÖNEMİ (1413-1421)

10.9737/hist.2021.1032
  Özet   Tam Metin
Nihal Gezen
9- DELHİ TÜRK SULTANLIĞI’NDA SALTANAT NAİPLERİ VE SALTANAT NAİPLERİNİN İKTİDAR ÜZERİNE ETKİLERİ

10.9737/hist.2021.1033
  Özet   Tam Metin
Meryem Günaydın
10- FELLAHEEN SMUGGLING FROM THE MOUNT LEBANON

10.9737/hist.2021.1034
  Özet   Tam Metin
Behset Karaca
11- MANAVGAT’IN SİYASİ, İDARİ VE SOSYO-EKONOMİK YAPISI (XV-XIX. YÜZYILLAR)

10.9737/hist.2021.1035
  Özet   Tam Metin
Abdullah Saydam
12- SAVAŞ VE İSYAN HENGÂMESİNDE YENİLİK YAPMAK: II. MAHMUD’UN VALİSİ ESAD PAŞA’NIN DENEYİMLERİ

10.9737/hist.2021.1036
  Özet   Tam Metin
Faruk Söylemez, Duygu Kol
13- XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE MALİKÂNE SİSTEMİNİN UYGULANMASINDA YAŞANAN SORUNLAR: KASTAMONU SANCAĞI ÖRNEĞİ

10.9737/hist.2021.1037
  Özet   Tam Metin
Nurgül Yıldırım, Meltem Temizkan
14- THE WARS OF DOMINION BETWEEN SELEUCID AND PARTHIAN KINGDOMS IN MESOPOTAMIA

10.9737/hist.2021.1038
  Özet   Tam Metin
Fahri ÖZTEKE
15- BALKAN SAVAŞLARI’NDA DARÜLFÜNUNDA YAŞANAN DENEYIM VE JAPONYA İLE KURULAN DOSTLUĞUN TARIHSEL TAHLİLİ

10.9737/hist.2021.1039
  Özet   Tam Metin